Jorge de Sena - Zázračný fyzikus

Neohodnotené
13,97 €
Momentálne nedostupné
Kategória: Všetky knihy

Jorge de Sena (1919 - 1978) bol jedným z najvýznamnejších portugalských intelektuálov dvadsiateho storočia. Jeho život je príbehom snahy o pochopenie krásy a jej umeleckého stvárnenia ako cesty k poodhaleniu ľudskej a božskej podstaty človeka. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa mu bola básnická a prozaická tvorba a súčasne dlhoročné a systematické vedecké štúdium literatúry a umenia ako takého. V jeho poézii a próze tieto dva aspekty často splývajú a výsledkom sú diela obdarené výnimočnou estetickou kvalitou a filozofickou hĺbkou zároveň. K takým patrí aj novela Zázračný fyzikus, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1966 v zbierke poviedok a noviel Nové diablove dobrodružstvá (Novas Andanças do Demónio, Portugália Editora 1966). Na pôdoryse dvanástich kapitol (prvých šesť o vzostupe, druhých šesť o páde) sa v bližšie neurčenej dobe v dávnom stredoveku odvíja príbeh, ktorého vyústením je oslava lásky, slobody, života a vykúpenia z ľudského údelu v metamorfóze krásneho tela.

Dielo predstavuje jeden z vrcholov portugalskej literatúry dvadsiateho storočia a má potenciál osloviť náročnejších čitateľov s vyzretým názorom na literatúru a jej estetické a myšlienkové hodnoty.